VIVE LE TALENT je društvo za kulturni inženjering, registrovano u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

VIVE LE TALENT pomaže i promoviše umjetnike sa prostora cijelog Balkana.